03.jpg

Науково-технічний центр «Біомаса»

Ми робимо майбутнє зеленим!

Період виконання проекту: 2017

Фінансуюча організація: Проект МЕРП/USAID

Єдиним джерелом теплової енергії в м. Теплодар є газова котельня, що належить Міському комунальному підприємству «Одеська теплоелектроцентраль №2». Підприємство було створене в 2016 році після обрання нового мера міста. До цього, наданням послуг з опалення займалась приватна компанія ТОВ «Теплодаренерго», що була близька до попереднього очільника міста. Приватна компанія заборгувала близько 4 млн. грн за природний газ, після чого Нафтогаз відмовився розпочати подачу газу, а населення добре встигло померзнути в жовтні 2016 року. Місто вирішило не очікувати, а завчасно готуватися до нового опалювального сезону. Загальна опалювальна площа споживачів теплової енергії в місті складає 202,8 тис.м2, а приєднане теплове навантаження – 14,3 Гкал/год. Річний обсяг реалізації теплової енергії складає близько 26 тис. Гкал. Населення споживає понад 90% усієї теплової енергії. Газова котельня, що працює в режимі ТЕЦ знаходиться на відстані близько 5 км, а втрати при транспортуванні досягають 25%. Перевитрати газу – близько 1 млн м3, або 8 млн грн щорічно. З врахуванням втрат, тариф на теплову енергію для населення один з найвищих в Україні – 1268,32 грн/Гкал (1521,99 грн/Гкал з ПДВ). Зниження втрат теплової енергії до нормативних 13% за рахунок ремонту та/або скорочення протяжності мереж дасть економію в 4,8 млн грн та зниження тарифів для споживачів.

В ході досліджень було встановлено, що для зменшення втрат теплової енергії та зменшення залежності від постачальників газу доцільним є будівництво котельні в межах або на околиці міста, або реконструкція існуючої теплової мережі з реконструкцією існуючої котельні/ТЕЦ. Варто зауважити, що м. Теплодар є не газифікованим й повністю залежить від електропостачання. Для будівництва газової котельні додатково необхідно прокласти газопровід в місто довжиною 5 км та встановити ГРП, що є тривалим рішенням й не може бути реалізованим до нового опалювального сезону. В такій ситуації будівництво біопаливної котельні є досить реалістичним та прийнятним рішенням, а теплова енергія від такої котельні може почати реалізуватися вже в наступний опалювальний період за тарифом на рівні 90% від газового.

Період виконання проекту: 2017

Фінансуюча організація:"ЄБРР

Реалізація проекту передбачає встановлення теплогенератора гарячого повітря, що працює на біопаливі для роботи нової зерносушарки. Плановий обсяг сушки зерна кукурудзи складає 60 тис. тонн на рік. На даний час обрано постачальника теплогенератора, виконуються проектні роботи та ведуться роботи по отриманню дозвільних документів. В рамках проведених досліджень були надані консультації щодо підготовки та організації будівництва і експлуатації обладнання, забезпеченню паливною сировиною та покращенню екологічної безпеки.

Для роботи теплогенератора в якості основного палива планується використання гранул з лушпиння соняшника. Розглядається можливість використання більш якісного палива з низькою зольністю – деревних гранул, та встановлення більш ефективної системи газоочистки з метою покращення екологічних показників проекту. Був визначений перелік потенційних постачальників палива та ведуться роботи по укладанню договорів на постачання. Для забезпечення роботи теплогенератора на 2017 рік планується закупити близько 1,7 тис. тонн біопалива.

Період виконання проекту: 2016

Фінансуюча організація: кошти місцевого бюджету

Техніко-економічне обґрунтування альтернативного варіанту частини проекту м. Нововолинська виконано в рамках проекту «Перший крок у переході на використання відновних джерел енергії у місті Нововолинськ» через проект ЄС СУДеП.

Запропонований проект орієнтований на скорочення викидів парникових газів за рахунок зменшення обсягів споживання природного газу. В рамках проекту було проаналізовано три альтернативні варіанти реконструкції газової котельні і обрано оптимальне рішення - заміщення природного газу біомасою для виробництва теплової енергії. Організація стійкого виробництва теплової енергії з біомаси, що є місцевим відновлюваним джерелом енергії, покликана залучити інвестиції в оновлення технологічного парку теплогенеруючого обладнання, створити нові робочі місця та забезпечити доступ споживачів до теплової енергії, розбудовувати місцеву економіку з дотриманням показників екологічності.

Період виконання проекту: 2016

Фінансуюча організація: Проект “Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій в муніципальному секторі України”, ПРООН в Украіні

Проблематика необхідності проведення поставлених досліджень пов’язана з відсутністю об’єктивних даних про стан ринку виробництва та перспективи впровадження котлів на біопаливі в Україні. Динамічний розвиток нового сектору виробництва теплової енергії з біомаси, національні цілі по збільшенню частки відновлюваних джерел енергії, потреба у зменшенні викидів парникових газів потребують визначення не лише поточного стану сектору але й перспектив й масштабів його розвитку.

Проведені дослідження стосуються ринку біопаливних котлів, що утворений великою кількістю виробників та продавців. Дослідження базуються на вивченні та аналізі виробництва та споживання котлів період 2012-2015 рр. Межа досліджень – уся територія України, за виключенням тимчасово окупованих територій. Напрямок досліджень – дослідження відкритого ринку виробників, товарів та їх конкурентоспроможності.

В даному дослідженні до ринку теплопостачання відносяться системи централізованого теплопостачання, індивідуальні системи теплопостачання бюджетних установ та організацій державної, комунальної та приватної форми власності, де існують джерела виробництва теплової енергії з біомаси, що використовуються для забезпечення потреб як власних так і сторонніх споживачів в тепловій енергії – опалення та гарячого водопостачання.

Період виконання проекту: 2014-2015

Фінансуюча організація: FNR

Виконання Проекту пов’язане з розробкою концепції будівництва та можливістю подальшого тиражуванням проектів опалювальних котельних на біомасі. Ідея проекту націлена на залучення інвестицій в сектор виробництва теплової енергії з відновлювальних джерел та розвиток суміжних ринків виробництва твердого біопалива в Україні.

Проведені передпроектні дослідження стосуються досліджень ринкову теплової енергії, потенціалу та перспектив використання деревних відходів, аналізу стану діючих підприємств та ринкової конкуренції, державної підтримки та державного регулювання. Особлива увага присвячена визначенню цільових ринків та клієнтів, а також визначенню обсягів продажів та виробництва теплової енергії та забезпеченню котельної паливною сировиною. Організаційні та технічні рішення по підготовці проекту будівництва стосуються основних технічних та технологічних рішень, схем та обладнання, що забезпечують надійність виробництва та відпуску теплової енергії. Виконана оцінка капітальних та експлуатаційних витрат, визначена потреба в інвестиціях, а також визначені техніко-економічні, фінансові та інвестиційні показники проекту. Результати попередніх досліджень можуть бути використані при прийнятті рішень та розробці наступних стадій реалізації проекту.

Период выполнения проекта: 2014

Финансирующая организация/партнер: ООО «Т-Стиль»

Реализация проекта нацелена на снижение потребление газа, снижение себестоимости производства тепловой энергии и снижения энергетической составляющей в себестоимости готовой продукции. Проект реконструкции предусматривает реконструкцию существующего здания газовой котельной с установкой одного парового котла марки Polytechnik (Австрия) мощностью 4 МВт (6 т/ч пара) для сжигания древесной щепы влажностью до 60%. Проект успешно реализован и находится в эксплуатации.

Период выполнения проекта: январь 2013

Финансирующая организация/партнер:

Основным видом деятельности заводя является производство отопительных котлов с ручной и автоматической подачей топлива, что работаю на разных видах твердой биомассы. Линейка котлов водгрейных стальных мощностью 16-100 кВт до 150-1250 кВт с температурой воды до 90˚С и рабочим давлением до 0,6 МПа. Топливо – гранулы древесные, дрова топливные, торфобрикет. Приоритетным направлением деятельности есть производство и реализация котлов от 100 кВт и выше.

В результаті виконаного обстеження була отримана розгорнута достовірну інформацію про юридичні, фінансові та організаційні аспекти виробництва, а зокрема: - виконана оцінка матеріально-технічного забезпечення виробництва - виконана оцінка виробничого процесу - виконана оцінка виробництва та збуту продукції - визначені сильні та слабкі сторони, існуючі ризики виробництва - виконана оцінка витрат на підприємстві - визначена потреба в додаткових заходах, що потребують інвестицій.

Период выполнения проекта: июнь 2013

Финансирующая организация/партнер: ПАО «Кохавинская бумажная фабрика»

Основным видом деятельности фабрики является производство санитарно-бумажной продукции - туалетной бумаги и салфеток. Для обеспечения технологических нужд используется насыщенный пар в объеме около 23 тыс.Гкал/год для производства которого сжигается 3 млн.м3 природного газа. Реализация проекта нацелена на снижение потребление газа, снижение себестоимости производства тепловой энергии и снижения энергетической составляющей в себестоимости готовой продукции.

На стадии предпроектных исследований было выполнено технико-экономическое обоснование реконструкции существующей отопительно-производственной паровой котельной с расширением и установкой парового котла мощностью 4 МВт. Предложены организационно-технические схемы обеспечения котельной топливным сырьем, схемы подключения и сбыта тепловой энергии, разработаны компоновочные решения основного и вспомогательного оборудования, получены коммерческие предложения от поставщиков оборудования. Разработана финансовая модель проекта, определены капитальные,инвестиционные затраты и операционные затраты, а так же основные технико-экономические и финансово-экономические показатели проекта.

Срок реализации проекта до 10 мес. Плановое потреблении древесной щепы около 12 тыс.тн в год, сокращение выбросов парниковых газов - 6,0 тыс.тн СО2э. Плановая производственная себестоимость составляет 220 грн/Гкал, себестоимость сбыта - 270 грн/Гкал, что на 40% ниже нынешней себестоимости получения тепловой энергии из газа. Проект планируется реализовать за счет привлечения кредитных средств. Дисконтированный срок окупаемости проекта 4,5 года при внутренней норме рентабельности 40%.

Период выполнения проекта: 2013

Финансирующая организация/партнер: ООО «Биогазэнерго»

Выполнен анализ возможности обеспечения ТЭС (6+12 МВтэ) в пгт. Иванков топливным сырьем (древесные отходы и щепа). Рассмотрен потенциал древесных отходов Киевской и соседних областей, а также возможные крупные и мелкие поставщики отходов. Изучены возможные схемы организации логистики топливного сырья, подготовлены предложения и технические решения по обеспечению заготовки, транспортировки, складирования и хранения топлива. Проанализированы контракты на поставку сырья для ТЭС, и определены основные требования по качеству сырья, условия по срокам поставок и стоимости топлива. Особое внимание было уделено анализу рисков поставки сырья, в результате чего на основе SWOT, PEST анализа была выполнена классификация рисков, рассмотрены возможные причины возникновения срывов поставок топлива, предложены варианты разрешения проблемных ситуаций, а также даны рекомендации по мероприятиям, направленным на снижение рисков.

Период выполнения проекта: 2012 - текущее время

Финансирующая организация/партнер: AF Industry AB (Швеция)

В рамках выполнения совместного проекта Научно-технический центр «Биомасса» осуществляет консультационные услуги при отборе и реализации проектов. В ходе подготовки проектов были рассмотрены коммунальные теплогенерирующие и теплоснабжающие компании городов Украины: «Винницагортеплоэнерго», «Северодонецктеплокоммунэнерго», «Криворожтеплосеть», «Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго» и другие, на которых планируется реализация энергоэффективных мероприятий - замена теплотрасс, замена горелок, установка индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), установка котлов на биотопливе и др. По результатам выполненного анализа работы предприятий были определены объемы производства и реализации тепловой энергии, состояние и технические характеристики теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей, выполнена оценка динамики изменения энергетической эффективности, в том числе потерь тепловой энергии при генерации и транспортировке. Была рассмотрена структура тарифов и финансового состояния предприятий. Для проектов, связанных с внедрением котлов на биотопливе, были детально изучены сырьевая база и возможные поставщики биотоплива. На следующих этапах реализации проекта планируется внедрение отобранных для финансирования энергосберегающих мероприятий.

Біоенергетична асоціація України

Проект BIOPLAT-EU

uref-17

 

Контакти

тел./факс: (+38 044) 456-94-62
тел./факс: (+38 044) 453-28-56

e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Адреса, карта та інші контакти.