09.jpg

Науково-технічний центр «Біомаса»

Ми робимо майбутнє зеленим!

Період виконання проекту:  01.11.2018 – 31.10.2021

Фінансування: програмою досліджень та іновацій Європейського Союзу Горизонт 2020 за грантовою угодою № 818083.

Мета проекту: підтримка виходу на ринок сталої біоенергетики в Європі, за рахунок використання маргінальних, малопродуктивних та забруднених земель (ММЗ землі) для виробництва непродовольчої біомаси через надання веб-платформи, як інструменту для підтримки прийняття рішень.

Цільові країни проекту, ММЗ землі яких буде нанесено на веб-платформу: країни-члени ЄС, а також Україна.

Виконання проекту: 36-місяців.

За виконанням проекту BIOPLAT-EU Ви можете слідкувати через офіційний сайт проекту BIOPLAT-EU та через сайт НТЦ "Біомаса".

Період виконання проекту: 2019-2021 рр.

Фінансування: програмою досліджень та інновацій Європейського Союзу Горизонт 2020 за грантовою угодою № 818369, підписаною між проектним консорціумом та Європейською Комісією.

Основною метою проекту AgroBioHeat є підтримка масового впровадження вдосконалених та ринкових готових рішень для систем опалення, що працюють на агробіомасі в Європі.

Агробіомаса є великим, недовикористовуваним, місцевим ресурсом, який може допомогти в досягненні європейських Енергетичних і Кліматичних цілей, одночасно сприяючи розвитку сільських територій і кругової економіки.

Завдяки своїй діяльності AgroBioHeat прагне підвищити довіру до агробіомаси, надати місцевим зацікавленим сторонам можливість розблокувати ринок і вплинути на розвиток європейського та національного середовища таким чином, щоб сприяти розвитку ринку споживання агробіомаси. Дії проекту будуть головним чином розташовані в 6 європейських країнах (Греція, Іспанія, Франція, Румунія, Угорщина) та Україні і націлені на інтенсивне залучення різних зацікавлених сторін проекту.

Seminar Energy CropsПеріод виконання проекту: 2016-2019

Фінансування: програмою досліджень та іновацій Європейського Союзу Горизонт 2020 за грантовою угодою № 691748, підписаною між проектним консорціумом та Європейською Комісією.

Мета проекту: Підвищення рівня сталого постачання деревної біомаси від обрізки та від викорчовування виноградних, оливкових та плодових насаджень.

Покликання проекту uP_running полягає в розвитку обізнаності аграрної та енергетичної галузей щодо потенціалу і додаткової вигоди такого альтернативного палива, як деревна біомаса від плантацій та садів, а також зменшити загальний рівень скептицизму стосовно технологічних бар’єрів і потенційних ризиків. Відповідно, проект має продемонструвати ключові інструменти, переконати гравців ринку у вигоді роботи ланцюгами доданої вартості ОВСН та в результаті поширити енергетичну утилізацію деревної біомаси, як вторинної продукції АПК, серед багатьох учасників ринку в 7 країнах Європи (Іспанія, Греція, Італія, Україна, Португалія, Франція, Хорватія).

Україна була обрана одним із стратегічних партнерів, оскільки має велику щільність насаджень плодових дерев і виноградників, а отже і потенціал використання відходів виробництва для теплової енергії.

Проект uP_running буде включати такі події як: демонстраційні заходи, семінари, воркшопи за якими Ви можете слідкувати на сайті проекту в Україні та на сайті НТЦ "Біомаса".

Seminar Energy Crops

Період виконання проекту: 2016-2018

Фінансування: програмою досліджень та іновацій Європейського Союзу Горизонт 2020 за грантовою угодою № 91846.

Мета проекту: демонстрація можливостей використання земель країн-членів ЄС для сталого виробництва біоенергетичної сировини, яке не матиме впливу на постачання продуктів харчування та кормів, а також не створюватиме конкуренції землям, які наразі відновлюються та/або зберігаються. Заходи і результати проекту встановлять основу для створення і зміцнення місцевих вартісних ланцюжків (value chain) біоенергетики, які є конкурентоспроможними і які відповідають найвищим стандартам сталості, тим самим сприяючи становленню ринку сталої біоенергетики в ЄС.

Цільові країни проекту: Україна, Італія, Німеччина.

Виконання проекту: 36-місяців, 12 партнерів, 6 інфо днів (цільові країни), 5 тренінгових подій (країни інформаційної підтримки), 4 етапи, 3 демо-країни, 1 фінальна подія.

За виконанням проекту Ви можете слідкувати через офіційний сайт проекту FORBIO та через сайт НТЦ "Біомаса".

В рамках проекту FORBIO буде розроблена методологія для оцінки потенціалу виробництва сталої біоенергетичної сировини на малодоступних та малопродуктивних землях в Європі (забруднених, покинутих, маргінальних, під паром тощо) на місцевому рівні та конкретних майданчиках. Керуючись цією методологією, в рамках проекту буде розроблено декілька техніко-економічних оцінок для обраних пілотних майданчиків у трьох країнах. Проект FORBIO також застосує низку інноваційних підходів, щоб розробити дорожні карти для усунення економічних та не економічних бар’єрів до впровадження сталої біоенергетики, а також для підтримки та сприяння формуванню партнерських відносин між фермерами, виробниками біоенергії та місцевими установами. Крім того, проект буде сприяти підвищенню обізнаності та формуванню потенціалу, для того, щоб поділитися досвідом та кращими практиками.

Проект Bioenergy for Business (B4B) финансируется рамочной программой Европейского Союза Horizon 2020 и реализуется консорциумом из 12 стран Европейского Союза и Украины. Проект показывает инвесторам и операторам котельных как использовать биомассу энергоэффективным и экономически целесообразным способом.

Международный проект Bioenergy for Business способствует (частичному) замещению ископаемого топлива (угля, нефти, газа), которое используется для производства тепловой энергии, доступными ресурсами биомассы (такими как побочные продукты деревообрабатывающей промышленности, лесная биомасса, гранулы, солома и другие сельскохозяйственные отходы) в Европейском Союзе и за его пределами.

Проект B4B начался в 2015 году и на протяжении 32 месяцев будет включать такие события как: национальные информационные дни, семинары в области законодательства, практические семинары, технические экскурсии и обучающие поездки, о которых мы будем дополнительно сообщать на сайте НТЦ "Биомасса".

Период: 2014 г.
Финансирование: Фонд Восточная Европа
Выполнена оценка основных составляющих энергетического потенциала биомассы в Днепропетровской  области. Предложены рекомендации по приоритетным направлениям использования различных видов биомассы.

Seminar Energy Crops

Период: 2013-2015.
Финансирование: Европейская комиссия (7-я Рамочная Программа)
Координатор проекта: компания FNR (Германия).
Основная цель проекта заключается в поддержке устойчивого предоставления сырья непищевой биомассы на местном, региональном и общеевропейском уровне путем разработки стратегий и дорожных карт. Стратегии и дорожные карты будут проинформированы путем «компьютеризированного и простого в использовании» набора инструментов (и соответствующих баз данных) с обновленным гармонизированным набором данных на местном, региональном, национальном и общеевропейском уровне для EU28, западных Балкан, Молдовы, Турции и Украины. В состав консорциума проекта входит 31 организация из различных европейских стран (Нидерланды, Германия, Австрия, Великобритания и др.).

Период: 2012 г.
Финансирование: ALLPLAN GmbH (Австрия)
Проект состоит из двух этапов. На первом этапе проводится анализ современного состояния и перспектив развития сектора тепловой энергии/холода из возобновляемых источников энергии в Украине: потенциал, существующие установки, запланированные проекты, движущие силы и барьеры.
На втором этапе по результатам выполненной оценки и с учетом успешного опыта стран ЕС разрабатываются рекомендации по эффективной поддержке и стимулированию развития данного сектора в Украине.

Период:2011-2012 гг.
Партнер: Университет Утрехта, Нидерланды.

Проект Global Environment Facility (GEF) посвящен всестороннему исследованию условий и возможностей для производства жидких биотоплив 2-го поколения в Мозамбике, Аргентине и Украине. Для условий Украины рассматривается производство биоэтанола из соломы пшеницы и синтетического биодизеля из тополя как энергетической культуры.

Период:2011 г.
Партнер:
ТОВ «ДЕІнтернаціональ» (Украина).

Рассмотрены и проанализированы различные аспекты современного состояния и перспектив развития биоэнергетики в Украине: потенциал биомассы для производства энергии, существующее и перспективное биоэнергетическое оборудование, законодательная база и вопросы стандартизации, стратегия развития и возможности привлечения инвестиций в сектор биоэнергетики.

Біоенергетична асоціація України

Проект BIOPLAT-EU

uref-17

 

Контакти

тел./факс: (+38 044) 456-94-62
тел./факс: (+38 044) 453-28-56

e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Адреса, карта та інші контакти.